Algemene Voorwaarden B&B De Oude Bank te Valthermond

Wij heten u van harte welkom op B&B De oude Bank en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden.

 1. Algemeen:
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B De Oude Bank, Zuiderdiep 394, 7876 AW te Valthermond.
  2. Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)”kunt u ook lezen “huurder(s)”of “gebruiker(s)”.
  3. Janneke Joost is de beheerder/eigenaar van B&B De oude bank. De beheerder/eigenaar kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder” leest kunt u ook “eigenaar” lezen.
  4. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.
  5. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  6. Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
  7. De beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B De Oude bank ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  8. De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gast(en) het tegendeel kunnen bewijzen.
  9. Gasten van B&B De Oude Bank dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat bij de reservering wordt verstrekt.
  10. Huisdieren zijn niet toegestaan. (m.u.v. hulphonden)
 2. Tarieven
  1. De Tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. BTW en toeristenbelasting.
  2. De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
  3. De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
  4. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.
 3. Reservering en bevestiging
  1. De Huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
  2. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B De Oude bank een bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief.
  3. Voor het reserveren van een verblijf in B&B De Oude bank worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 4. Betaling.
  1. Voor de reservering vragen wij een aanbetaling van 50%.
  2. Het resterende bedrag kunt u ter plaatse voldoen via pinbetaling of contant. Of via bankoverschrijving tot 2 dagen voor aanvangsdatum.
  3. De overige kosten zoals bijvoorbeeld gebruik van de minibar, versnaperingen, dient u bij u vertrek af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in de informatiemap op uw kamer. U kunt de lijst “Gebruik minibar” inleveren bij vertrek.
  4. Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u desgewenst uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant of per pin voldoen.
 5. Annulering
  1. 5.1.Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerder te melden zodat de vrijgekomen B&B kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
  2. 5.2.Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
   1. De gast kan gratis annuleren tot 7 dagen voor aankomst. De gast betaalt 50% van de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 7 dagen voor aankomst.
   2. Bij annulering tijdens verblijf 100%.
  3. 5.3.Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B&B De Oude Bank.
 6. Aansprakelijkheid
  1. 6.1.Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B De Oude Bank zijn voor rekening van de gasten.
  2. 6.2.Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf op B&B De Oude Bank.
  3. 6.3.Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten te worden gemeld en te worden vergoed.
  4. 6.4.De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
  5. 6.5.Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.